กิจกรรม > รายละเอียดกิจกรรม

Learning by Doing

18 พ.ค. 2560

Learning by Doing
BE Brighten จัดสอนภาคฤดูร้อน นักเรียน ระดับชั้น ป3-ม3 ในช่วงเดือน เมษายน ทุกปี และทุกวันศุกร์ จะมีกิจกรรมพัฒนา EQ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน (Learning by Doing)

ภาพ 1ภาพ 2ภาพ 3ภาพ 4ภาพ 5ภาพ 6ภาพ 7ภาพ 8ภาพ 9ภาพ 10ภาพ 11ภาพ 12